Any shape of services
you require
MSP EUROPE
PATENTINIAI PATIKĖTINIAI

Gauti informaciją apie pramoninio dizaino registravimą Lietuvoje Nemokama konsultacija

Pramoninio dizaino registracija Lietuvoje

Pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą, dizainas - viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių - linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos.

Lietuvoje dizaino registracijos liudijimus išduoda Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Gavus registracijos liudijimą - apsaugos dokumentą, įgyjamos išimtinės teisės į dizainą. Pradinis pramoninio dizaino registracijos galiojimo terminas yra 5 metai nuo paraiškos padavimo dienos. Pasibaigus šiam nustatytam terminui, dizaino registracijos galiojimas gali būti pratęstas dar keturis kartus po 5 metus iki 25 metų.

Dizainas registruojamas ir saugomas Lietuvoje, jeigu jis yra naujas ir turi individualių savybių.

Pramoninis dizainas yra naujas, jeigu joks kitas tapatus dizainas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, - iki prioriteto datos nebuvo prieinamas visuomenei. Dizainas laikomas prieinamu visuomenei, jeigu jis po registracijos buvo paskelbtas Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje ar kitame leidinyje, eksponuotas parodoje arba kitaip atskleistas visuomenei.

Dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu informuotam vartotojui sudarytas bendras dizaino įspūdis skiriasi nuo bet kokio kito dizaino, kuris tapo visuomenei prieinamas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, - iki prioriteto datos, jam sudaryto bendro įspūdžio. Vertinant individualias dizaino savybes, atsižvelgiama į dizainerio laisvę kuriant dizainą.

Pramoninio dizaino registracijos etapai:

  1. Paraiška paduodama į Lietuvos Respublikos Valstybinį patentų biurą. Gavus paraišką patentų biuras per 1 mėnesį atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę: patikrina, ar pateikti ir ar tinkamai įforminti visi reikalingi dokumentai. Jeigu dokumentai atitinka reikalavimus Valstybinis patentų biuras paraišką pripažįsta paduota ir suteikia jai padavimo datą bei numerį.
  2. Atlikęs paraiškos ekspertizę, Valstybinis patentų biuras atlieka dizaino ekspertizę, skirtą nustatyti, ar nėra atsisakymo registruoti dizainą pagrindų. Po šios ekspertizės priimamas sprendimas dėl pramoninio dizaino registracijos.
  3. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priimto sprendimo įregistruoti dizainą turi būti sumokėtas mokestis, už dizaino registravimą ir paskelbimą VPB oficialiame biuletenyje bei registracijos liudijimo išdavimą.
  4. Sumokėjus mokestį už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą, dizainas yra registruojamas ir skelbiamas VPB oficialiame biuletenyje. Per 3 mėnesius po dizaino paskelbimo, suinteresuoti tretieji asmenys turi teisę užprotestuoti dizaino registraciją, paduodant motyvuotą rašytinį protestą. Jeigu per 3 mėnesius protestai nebuvo paduoti arba buvo atmesti pareiškėjui išduodamas pramoninio dizaino registracijos liudijimas.

MSP Europe džiaugsis galėdama padėti Jums įregistruoti pramoninį dizainą Lietuvoje. Jeigu turite papildomų klausimų ar reikalinga mūsų pagalba, registruojant pramoninį dizainą Lietuvoje, Jūs galite susisiekti su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Biuras Lietuvoje

Šeimyniškių g.21-92
Vilnius, LT-09236, Lietuva
E-mail: office@msp-europe.lt
Tel.: + 370 (5) 271 26 45
SKYPE: msp-patent

Biuras Ukrainoje

1, Bannyi Lane
suite 7
Kharkiv, 61003, Ukraine
Email: office@msp.ua
Tel.: +38 (093) 361 40 33

Biuras Kazachstane

155, Esenberlina Str.
off. 322
Almaty, A25M9X5, Kazakhstan
Email: office@msp.kz
Tel.:
+ 7 (727) 311 63 41

Biuras Gruzijoje

49/51/51 a, Tsereteli Ave.
Suite 7
Tbilisi, 0159, Georgia
Email: office@msp.ge
Tel.:
+995 (32) 272 22 28

Biuras Uzbekistane

8 g, Bunyodkor pr.
Tashkent, 100027, Uzbekistan
Email: office@msp.uz
Tel.:
+998 (71) 245 06 57

Biuras Moldovoje

blvd. Renasterii Nationale, 6, Off. 8
Kišinevas, MD-2024, Moldovos Respublika
Email: office@msp.md
Tel.:
+373 (60) 81 14 44

Biuras Kinijoje

Section A, 2nd Floor, Building 1
3rd Street, Shangdi Information Industry Base
Haidian District, Beijing 100085, China
Email: cn@mspcorporate.com
Tel.:
+86 (10) 826 087 26

Biuras Kirgizijoje

41-43 Suyumbayeva Str.
Bishkek 720021, Kyrgyzstan
Email: mspcorporate.com@gmail.com
Tel.:
+996 995 88 77 66

Biuras Azerbaidžane

72, Uzeyir Hajibeyli Str.
PO Box 24
Baku, 1000, Azerbaijan
Email: msp.az@mspcorporate.com
Tel.:
(+994 55) 422 18 81

Nemokama konsultacija