Unique identity
Unique protection
MSP EUROPE
PATENTINIAI PATIKĖTINIAI

Gauti informaciją apie išradimu patentavimą Europos Sąjungoje Nemokama konsultacija

Patentavimas Europoje

Europos patentas - tai apsaugos dokumentas, išduotas Europos patentų organizacijos. Europos patentų sistema yra pagrįsta Europos patentų biuro bendradarbiavimu su Susitariančiųjų valstybių nacionaliniais patentų biurais (Susitariančiųjų valstybių sąrašas).

Pagrindinė Europos patento idėja - galimybė gauti patentinę apsaugą 40-yje Europos šalių, paduodant į Europos patentų organizaciją tik vieną paraišką viena oficialia kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų). Dažniausiai registracijos procedūra užtrunka apie 3 metus.

Taip pat Europos patentą galima gauti pagal "Euro - PCT" procedūrą, pagal kurią Europos patentas gali būti išduotas tarptautinės paraiškos pagrindu, kuri buvo paduota pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT).

Europos patentas - tai lengvesnis ir pigesnis būdas gauti patentinę apsaugą, jeigu išradimą norima apsaugoti mažiausiai 3-4 Europos šalyse.

Europos patento privalumai:

 1. Nemažas lėšų sutaupimas;
 2. Paprastesnė registracijos procedūra, t. y. visas paraiškos nagrinėjimas vyksta viena kalba. Paieška, ekspertizė, ir patento išdavimas atliekamas vieną kartą;
 3. Paprastesnės sąlygos Europos patento vertimams į Europos patentų konvencijos valstybių narių nacionalines kalbas (Londono sutartis).

Europos patento gavimo procedūros etapai:

1. Paraiškos padavimas.

Paraiška paduodama į Europos patentų organizaciją (EPO) viena iš oficialių EPO kalbų (anglų, vokiecių, prancūzų) ir sudaro:

 • Prašymą išduoti Europos patentą;
 • Vieną arba keletą apibrėžties punktų;
 • Išradimo aprašymą;
 • Brėžinius (jeigu jie yra reikalingi);
 • Referatą.

Taip pat, pagal Europos patentų konvencijos 75 straipsnį, yra galimybė Europos paraišką paduoti per nacionalinius susitariančiųjų šalių patentų biurus, jeigu šių susitariančiųjų valstybių įstatymai tai leidžia.

Taip pat paduodant paraišką, galima pateikti prašymą dėl ekspertizės atlikimo ir sumokėti atitinkamą mokestį. Prašymą atlikti ekspertizę pareiškėjas gali pateikti ir per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Europos patentų biuletenyje pranešama apie Europos paieškos ataskaitos paskelbimą.

2. Formali paraiškos ekspertizė.

Šiame etape nustatoma, ar paraiška atitinka formalius rekalavimus bei paraiškai yra suteikiama padavimo data.

3. Paieška.

Paduotai Europos paraiškai EPO atlieka paiešką išradimo naujumui ir technikos lygiui nustatyti. Kai tik patento paieška yra atlikta, pareiškėjui yra siunčiama paieškos ataskaita, kurioje nurodoma ar išradimas atitinka Europos patentų konvencijos reikalavimus ir kokios yra išradimo patento gavimo galimybės.

4. Paraiškos paskelbimas.

Kaip taisyklė, paraiškos paskelbimas atliekamas kartu su paieškos ataskaita praėjus 18 mėnesiu nuo paraiškos padavimo datos arba nuo prioriteto datos. Vėliau pareiškėjas privalo per 6 mėnesius pateikti prašymą dėl patentabilumo ekspertizės (ekspertizės iš esmės) ir sumokėti atitinkamą mokestį. Nuo paskelbimo datos Europos patentinei paraiškai suteikiama laikina apsauga visuose Europos patentų konvencijos valstybėse - narėse.

5. Esminė ekspertizė

Esminės ekspertizės tikslas yra nustatyti ar išradimas atitinka visiems Europos patentų konvencijos reikalavimams. Šią ekspertizę atlieka Europos patentų organizacijos ekspertizės skyrius, kurį sudaro trys ekspertai. Tokiu būdu yra nustatomas maksimaliai objektyvus ekspertizės sprendimas.

6. Sprendimas dėl patento išdavimo ir jo paskelbimas.

Sprendimą, ar išradimo patentas gali būti išduotas, priima ekspertizės skyrius. Sprendimas apie patento išdavimą įsigalioja nuo jo paskelbimo Europos patentų biuletenyje. Sprendimo paskelbimas atliekamas su sąlyga, kad sumokėti mokesčiai už patento paskelbimą ir išdavimą, o taip pat sumokėti metų mokesčiai. Beto būtina pateikti išradimo apibrėžties vertimą į kitas dvi oficialias EPO kalbas. Mokesčių apmokėjimo ir apibrėžties vertimo pateikimo laikotarpis yra 4 mėnesiai nuo sprendimo priemimo datos. Tokiu būdu, Europos patentas - tai kiekvienos Europos patentų konvencijos (EPK) valstybės nacionalinių patentų paketas. Tačiau norint gauti patentinę apsaugą pasirinktose šalyse būtina pateikti, kai kurių dokumentų vertimą į tų šalių nacionalines kalbas.

7. Europos patento įsigaliojimas.

Europos patento įsigaliojimas pasirinktose šalyse atliekamas per tris mėnesius nuo sprendimo išduoti, Europos patentą, paskelbimo datos. Šio proceso metu, būtina pateikti paraiškos dokumentų vertimą į pasirinktų šalių; nacionalines kalbas ir sumokėti oficialius mokesčius. Tačiau įsigaliojus Londono sutarčiai (dar vadinamai Londono protokolu), daugumoje EPK valstybėse vertimo reikalavimai buvo supaprastinti ir tuo pačiu sumažinti vertimo mokesčiai.

Pagal Londono sutartį:

 • paduodant Europos paraišką anglų kalba, Europos patentas neteikiant vertimo įsigalios tokiose valstybėse kaip: Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Šveicarija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas ir Monakas.
 • paduodant Europos paraišką anglų kalba, tokiose valstybėse kaip Olandija, Švedija, Kroatija, Danija ir Islandija būtina pateikti tik išradimo apibrėžties vertimą;
 • paduodant Europos paraišką bet kuria viena iš oficialių EPO kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių), tokiose valstybėse kaip Latvija ir Slovėnija būtina pateikti tik išradimo apibrėžties vertimą.

Lietuvoje būtina pateikti apibrėžties vertimą ir sumokėti oficialų mokestį per 3 mėnesius nuo sprendimo išduoti patentą paskelbimo dienos.

Po Europos patento išdavimo, metų mokesčiai už patento galiojimą, mokami tik į nurodytų valstybių nacionalinius patentų biurus.

Tokiu būdu Europos sistemos naudojimas suteikia pareiškėjui šiuos privalumus:

 • Sumažina laiko ir darbo kaštus norint užpatentuoti išradimą keliuose Europos valstybėse;
 • Kiekvienoje Susitariančioje valstybėje, kurios teritorijoje galioja Europos patentas, patento savininkui suteikiamos tos pačios teisės, kurias suteiktų jam ir nacionalinis tos šalies patentas;

Mes džiaugsimės galėdami Jums padėti. Jūs galite susisiekti su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Biuras Lietuvoje

Šeimyniškių g.21-92
Vilnius, LT-09236, Lietuva
E-mail: office@msp-europe.lt
Tel.: + 370 (5) 271 26 45
SKYPE: msp-patent

Biuras Ukrainoje

1, Bannyi Lane
suite 7
Kharkiv, 61003, Ukraine
Email: office@msp.ua
Tel.: +38 (093) 361 40 33

Biuras Kazachstane

155, Esenberlina Str.
off. 322
Almaty, A25M9X5, Kazakhstan
Email: office@msp.kz
Tel.:
+ 7 (727) 311 63 41

Biuras Gruzijoje

49/51/51 a, Tsereteli Ave.
Suite 7
Tbilisi, 0159, Georgia
Email: office@msp.ge
Tel.:
+995 (32) 272 22 28

Biuras Uzbekistane

8 g, Bunyodkor pr.
Tashkent, 100027, Uzbekistan
Email: office@msp.uz
Tel.:
+998 (71) 245 06 57

Biuras Moldovoje

blvd. Renasterii Nationale, 6, Off. 8
Kišinevas, MD-2024, Moldovos Respublika
Email: office@msp.md
Tel.:
+373 (60) 81 14 44

Biuras Kinijoje

Section A, 2nd Floor, Building 1
3rd Street, Shangdi Information Industry Base
Haidian District, Beijing 100085, China
Email: cn@mspcorporate.com
Tel.:
+86 (10) 826 087 26

Biuras Kirgizijoje

41-43 Suyumbayeva Str.
Bishkek 720021, Kyrgyzstan
Email: mspcorporate.com@gmail.com
Tel.:
+996 995 88 77 66

Biuras Azerbaidžane

72, Uzeyir Hajibeyli Str.
PO Box 24
Baku, 1000, Azerbaijan
Email: msp.az@mspcorporate.com
Tel.:
(+994 55) 422 18 81

Nemokama konsultacija