Light solutions
for your IP
MSP EUROPE
PATENTINIAI PATIKĖTINIAI

Gauti informaciją apie prekių šenklo registravimą Lietuvoje Nemokama konsultacija

Prekių ženklų registracija Lietuvoje

Pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą, prekių ženklas - yra bet koks žymuo, kurio paskirtis - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.

Lietuvoje prekių ženklų registracijos liudijimus išduoda Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Gavus registracijos liudijimą - apsaugos dokumentą, įgyjamos išimtinės teisės į prekių ženklą. Pradinis ženklo registracijos galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos. Pasibaigus šiam nustatytam terminui, ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų.

Prekių ženklo registracijos etapai:

  1. Paraiška prekių ženklo registracijai paduoda į Lietuvos Respubliko Valstybinį patentų biurą. Paraišką sudaro: prašymas įregistruoti prekių ženklą, dokumentas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimą, ženklo vaizdo kopijos. Paduotai paraiškai VPB suteikia numerį ir padavimo datą. Suteikęs paraiškai padavimo datą, Valstybinis patentų biuras atlieka paraiškos ekspertizę, kurios metu išsamiai patikrinama ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir ar jie yra tinkamai įforminti. Taip pat atliekama prekių ženklo ekspertizė, kurios metu ekspertas patikrina ar pareikštas registruoti ženklu žymuo atitinka nustatytus absoliučius reikalavimus ir ar jis gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas.
  2. Jeigu pareikštas prekių ženklas atitinka taisyklių reikalavimus, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą įregistruoti prekių ženklą. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priimto sprendimo registruoti prekių ženklą išsiuntimo dienos turi būti sumokėtas mokestis, už ženklo registravimą ir paskelbimą VPB oficialiame biuletenyje bei registracijos liudijimo išdavimą.
  3. Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos, gali užprotestuoti ženklo registraciją paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui. Jeigu per 3 mėnesius protestai nebuvo paduoti arba buvo atmesti pareiškėjui išduodamas prekių ženklo registracijos liudijimas.

Jeigu visi registracijos etapai praeinami sėkmingai, prekių ženklo registracijos procedūra trunka nuo 11 iki 17 mėnesių.

Siekiant išvengti galimų trečiųjų asmenų protestų prieš ženklo registravimą, rekomenduojama prieš paraiškos padavimą atlikti informacinę paiešką ir nustatyti ar egzistuoja panašūs prekių ženklai, kurie gali kliudyti pareikštam registruoti prekių ženklui.

MSP Europe džiaugsis galėdama padėti Jums užregistruoti prekių ženklą Lietuvoje. Jeigu turite papildomų klausimų ar reikalinga mūsų pagalba, registruojant prekių ženklą Lietuvoje, Jūs galite susisiekti su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Biuras Lietuvoje

Šeimyniškių g.21-92
Vilnius, LT-09236, Lietuva
E-mail: office@msp-europe.lt
Tel.: + 370 (5) 271 26 45
SKYPE: msp-patent

Biuras Ukrainoje

1, Bannyi Lane
suite 7
Kharkiv, 61003, Ukraine
Email: office@msp.ua
Tel.: +38 (093) 361 40 33

Biuras Kazachstane

155, Esenberlina Str.
off. 322
Almaty, A25M9X5, Kazakhstan
Email: office@msp.kz
Tel.:
+ 7 (727) 311 63 41

Biuras Gruzijoje

49/51/51 a, Tsereteli Ave.
Suite 7
Tbilisi, 0159, Georgia
Email: office@msp.ge
Tel.:
+995 (32) 272 22 28

Biuras Uzbekistane

8 g, Bunyodkor pr.
Tashkent, 100027, Uzbekistan
Email: office@msp.uz
Tel.:
+998 (71) 245 06 57

Biuras Moldovoje

blvd. Renasterii Nationale, 6, Off. 8
Kišinevas, MD-2024, Moldovos Respublika
Email: office@msp.md
Tel.:
+373 (60) 81 14 44

Biuras Kinijoje

Section A, 2nd Floor, Building 1
3rd Street, Shangdi Information Industry Base
Haidian District, Beijing 100085, China
Email: cn@mspcorporate.com
Tel.:
+86 (10) 826 087 26

Biuras Kirgizijoje

41-43 Suyumbayeva Str.
Bishkek 720021, Kyrgyzstan
Email: mspcorporate.com@gmail.com
Tel.:
+996 995 88 77 66

Biuras Azerbaidžane

72, Uzeyir Hajibeyli Str.
PO Box 24
Baku, 1000, Azerbaijan
Email: msp.az@mspcorporate.com
Tel.:
(+994 55) 422 18 81

Nemokama konsultacija